Til foreldre/foresatte

HerøyLAN er et rusfritt arrangement. Det vil si at vi har et totalforbud og nulltolleranse når det gjelder rusmiddel. Dersom dette blir oppdaget under arrangementet vil personen bli bedt om å pakke sakene sine å forlate lokalene umiddelbart. Dersom dette gjentar seg flere gangar, blir vedkommende utestengt fra de tre neste arrangementene. Det er ikke grunnlag for heving av billettkjøp ved en slik hendelse.

Det vil bli gitt ut info om brannsikkerhet. Det vil bli laga til et eget rom der det vil være mulig å sove. Det blir utplassert vakter i lokalene og ved inngangspartiet (minst 2 kontinuerlig vakter). Vi har også brannvakter som går runder på kveld og natt.

I kiosken vår vil det være mulig å kjøpe seg drikke (brus, vann, energidrikker), varm/kald mat og snop. Her er det også salg av nettverkskabler til de som har behov for det. Vi har betalingsterminaler for betaling med VISA/Mastercard. (vi tar alle de vanlige kortene), samt Vipps og kontant.

Vi er 9 personer i styret og over 50 crew medlemmer, som ønsker å gjøre arrangementene så trivelige som mulig, og ser frem til å arrangere LAN for så mange som mulig. Er det noe du som foreldre/foresatte har spørsmål om, eller ønsker mer informasjon om, vennligst kontakt oss.

Dersom det er foreldre/foresatte som kan tenke seg å hjelpe til som vakt under arrangementet, anmoder vi å ta kontakt med oss.